Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

zajebela
13:34
Reposted fromFlau Flau
zajebela
13:28
1793 f6f3 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

November 24 2017

zajebela
18:37
Reposted fromFlau Flau

October 07 2017

zajebela
19:20

October 05 2017

13:08
6023 d30d

When Vestager justifies her tough approach on antitrust.

Reposted frommepassistant mepassistant

July 30 2017

zajebela
12:52
Jul 30
Add this event to a calendar application
Już sama nie wiem, które wspomnienia bolą bardziej - te złe czy te dobre
Reposted fromxalchemic xalchemic

July 29 2017

zajebela
15:26
4578 5447
Reposted fromiamstrong iamstrong
zajebela
15:21
zajebela
15:15
1778 7c03
Reposted fromoutoflove outoflove viarock-sex-love rock-sex-love

July 26 2017

zajebela
17:53
Boże, jaka ja byłam smutna.
— nie widziałaś tego czy nie chciałaś widzieć?
Reposted fromrawwwr rawwwr
zajebela
17:50
1100 9ee9
Reposted fromels els
zajebela
17:42
1626 79da
Reposted fromoutoflove outoflove

July 21 2017

zajebela
12:21
4567 6cc3

July 20 2017

zajebela
19:15
3867 9384 500
Reposted fromslodziak slodziak
zajebela
18:50
3924 adf6 500
Oi, fatso!
Reposted fromVegelus Vegelus

June 18 2017

zajebela
19:27
4005 903d
Reposted frommiststueck miststueck
zajebela
19:27
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"

June 12 2017

19:06
0983 e726 500
Reposted fromjunpyo junpyo

June 05 2017

zajebela
17:56
I kto by się spodziewał,  że po tym co już przeszłam, znów będę tak tęsknić do mężczyzny.
zajebela
17:50
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl