Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2020

zajebela
18:46
Reposted fromFlau Flau
zajebela
18:45
3826 dc78 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
zajebela
18:42
4172 3cdc 500
Reposted frommangoe mangoe
zajebela
18:08
"Najwspanialsi mężczyźni wcale nie są bogaci i przystojni. Pięknego możesz wynająć z agencji i pokazać się z nim w towarzystwie. Wyjątkowi są przeznaczeni dla wyjątkowych kobiet, a takich też nie ma zbyt wiele. I tu uwaga. Tej wyjątkowości nie widać na pierwszy rzut oka. Najgłupsze pytanie świata brzmi: Co on w niej widzi? Odpowiedź brzmi: To, czego ty nie widzisz."
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs
zajebela
18:46
Reposted fromFlau Flau
zajebela
18:45
3826 dc78 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
zajebela
18:42
4172 3cdc 500
Reposted frommangoe mangoe
zajebela
18:46
Reposted fromFlau Flau
zajebela
18:45
3826 dc78 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
zajebela
18:46
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl